Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! POLITYKA COOKIES
Zmiana rozmiaru czcionki:


Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dalików

Beneficjent: Gmina Dalików

Cel projektu: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dalików, a w szczególności budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dalikowie, budynku świetlicy wiejskiej w Złotnikach oraz budynku użyteczności publicznej w Dalikowie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków.

Zadanie uzyskało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (www.zainwestujwekologie .pl).

Całkowita wartość zadania to 1 033 846,27 zł 

Źródła finansowania zadania:

  • środki Unii Europejskiej w ramach RPO WŁ: 667 616,12 zł
  • dotacja WFOŚiGW w Łodzi: 84 583,00 zł
  • pożyczka WFOŚiGW w Łodzi: 197 366,00  zł
  • środki Gminy Dalików: 84 281,15 zł


Zakres:

  • głęboka modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dalikowie wraz z wymianą wyposażenia tego obiektu na energooszczędne,
  • głęboka modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej w Złotnikach wraz z wymianą wyposażenia tego obiektu na energooszczędne,
  • głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Dalikowie (dawny dom nauczyciela) wraz z wymianą wyposażenia tego obiektu na energooszczędne.

Termin realizacji: 2020 - 2022 rok