Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! POLITYKA COOKIES
Zmiana rozmiaru czcionki:

GMINA DALIKÓW przyjmuje chętnych na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznej, pieca na pellet lub pompy ciepła w ramach projektu „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Dalików”. 

Deklaracje uczestnictwa należy składać do 19 marca 2021 r.

  

ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE

pn. „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Dalików”

  

PODSTAWOWE KRYTERIA UDZIAŁU W PROJEKCIE 

  1. Lokalizacja nieruchomości na terenie gminy Dalików.
  2. Uregulowany stan prawny nieruchomości oraz zgoda na realizację inwestycji wszystkich współwłaścicieli.
  3. Budynek mieszkalny zamieszkały lub dom w stanie surowym zamkniętym pozwalającym na montaż urządzeń, z perspektywą zamieszkania najpóźniej w 2022 roku.
  4. Stan techniczny budynku pozwalający na montaż wybranych urządzeń. Wykluczony montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu z eternitu. Możliwy montaż instalacji fotowoltaicznej na gruncie lub budynku gospodarczym, ale podłączenie wykonane tylko dla domu.
  5. Brak zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz innych należnościach wobec Gminy Dalików na dzień 31 grudnia 2020 r. Dla osób posiadających zaległości, o których mowa powyżej, istnieje możliwość złożenia wniosku po dniu ich uregulowania.
  6. W przypadku prowadzenia działalności rolniczej w miejscu montażu urządzeń, właściciel nieruchomości będzie musiał zapewnić rozdział energii wykorzystywanej na potrzeby działalności gospodarczej/rolniczej od energii wykorzystywanej na potrzeby mieszkaniowe.
  7. Rodzaj i moc urządzeń zostanie dobrana na podstawie faktycznego zapotrzebowania na energię cele mieszkaniowe ustalonego przez audytora energetycznego w trakcie wizji lokalnej.

  

PRZYKŁADOWY SZACOWANY UDZIAŁ FINANSOWY MIESZKAŃCA

Gmina Dalików będzie wnioskowała o przyznanie dotacji ze środków Unii Europejskiej

w wysokości 85% kosztów netto inwestycji. Pozostałe środki (15% kwoty netto + VAT) będą wkładem własnym mieszkańca. 

Przykład: instalacja fotowoltaiczna o mocy 5 kW,

ok. 15 paneli - 30 m2

wkład własny mieszkańca: ok. 6 500 zł.

  

Przykład: kocioł na biomasę (pellet) o mocy grzewczej 25 kW 

wkład własny mieszkańca: ok. 5 000 zł.

  

Przykład: pompa ciepła typu powietrze-woda o mocy grzewczej 7 kW z zasobnikiem co 

wkład własny mieszkańca: ok. 8 000 zł.

  

 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROJEKCIE 

1. Wpłata kaucji w wysokości 550 zł na przeprowadzenie wizji lokalnej 

Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Gminy w Dalikowie 

nr 79 9263 0000 3020 4769 2003 0005 

tytuł wpłaty: OZE 3 

Gmina Dalików informuje, że w przypadku nie otrzymania dofinansowania na realizację projektu oraz w przypadku wycofania się mieszkańca z udziału w projekcie koszt wykonania wizji lokalnej nie będzie podlegał zwrotowi. 

2. Złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie. 

Wzór deklaracji można pobrać ze strony www.dalikow.eu (zakładka Aktualności, zakładka OZE). Do deklaracji należy załączyć dowód wpłaty, mapę sytuacyjną i oświadczenia współwłaścicieli nieruchomości. Po wypełnieniu i podpisaniu czytelnym podpisem, deklarację należy przesłać na adres tomaszkuzniak@dalikow.eu w formie skanu lub złożyć w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Dalikowie.

3. Wykonanie wizji lokalnej przez audytora energetycznego 

Wizja lokalna zostanie wykonana tylko dla tych lokalizacji, których właściciele złożą kompletną deklarację uczestnictwa w projekcie i dokonają stosownej wpłaty. Audytor energetyczny sprawdzi możliwość wykonania instalacji dla wskazanego przez mieszkańca budynku oraz dobierze parametry techniczne możliwych do zamontowania urządzeń.

4. Zawarcie umowy z Gminą Dalików. 

Po wizji lokalnej audytora energetycznego potwierdzającej spełnienie wszystkich warunków udziału w projekcie, Gmina Dalików zawrze z mieszkańcem umowę. Tylko dla mieszkańców,
z którymi zostanie zawarta umowa zostanie przygotowany wniosek o dofinansowanie projektu.

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

OŚWIADCZENIE WSPÓŁWŁAŚCICIELA

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO