Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! POLITYKA COOKIES
Dzisiaj jest: 14 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Stella, Bonawentura, Marcelin
Zmiana rozmiaru czcionki:

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2021 ROKU

 

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza, prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami).

 

Komu przysługuje zwrot części podatku akcyzowego?

 

Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu, czyli posiadaczowi gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemna zgodę. Zgoda jest wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków.

 

Miejsce i termin składania wniosków w 2021 roku

 

W roku 2021 posiadacze gospodarstw rolnych położonych na terenie naszej gminy, mogą składać wnioski do Wójta Gminy Dalików w następujących terminach:

 

- od 1 lutego do 28 lutego 2021 r. - składamy wnioski wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od dnia 1 sierpnia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. – pierwszy termin,

 

- od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r. - składamy wnioski wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od dnia 1 lutego do dnia 31 lipca 2021 r. – drugi termin.

 

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Dalikowie (punkt obsługi interesanta).

 

Decyzja, limit i kwota zwrotu podatku

 

Wójt właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego przyznaje, na wniosek tego producenta, w drodze decyzji, zwrot podatku.

 

Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu.

 

Limit ustala się jako sumę:

- kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz

- kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

 

W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła do wniosku poza fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

 

Przy ustalaniu limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

 

 

W 2021 roku stawka zwrotu części podatku akcyzowego na 1 litr zakupionego oleju napędowego wynosi: 1,00 zł. Maksymalny limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych wynosi: 100,00 zł.

 

Decyzję o zwrocie podatku akcyzowego wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.

 

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji Wójta Gminy Dalików nastąpi w terminach:

- od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2021 roku, dotyczy wniosków o zwrot podatku złożonych w pierwszym terminie,

- od 1 października do 31 października 2021 roku, dotyczy wniosków o zwrot podatku złożonych w drugim terminie.

 

Wypłata pieniędzy nastąpi przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku lub gotówką w kasie Urzędu Gminy w Dalikowie.

 

 

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego

Oświadczenie - załącznik do wniosku

 Zestawienie faktur