Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! POLITYKA COOKIES
Dzisiaj jest: 27 Maj 2024    |    Imieniny obchodzą: Juliusz, Magdalena, Jan
Zmiana rozmiaru czcionki:

Gmina Dalików informuje, że wizję lokalną u mieszkańców, którzy złożyli deklaracje udziału w projekcie pn. "Odnawialne źródła energii na terenie gminy Dalików" polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznych, pieców na pellet i pomp ciepła, przeprowadzi firma Energy Concept Dawid Marusia, siedziba: Salamony 54, 63-524 Czajków, NIP: 514-028-78-43. Termin wizyty audytor energetyczny będzie ustalał indywidualnie z każdym mieszkańcem dzwoniąc na podany w deklaracji numer telefonu.

Zmiana rozmiaru czcionki:

GMINA DALIKÓW przyjmuje chętnych na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznej, pieca na pellet lub pompy ciepła w ramach projektu „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Dalików”.

Deklaracje uczestnictwa należy składać do 19 marca 2021 r.

Czytaj więcej...

Zmiana rozmiaru czcionki:

Pytanie 27. Czy od dotacji unijnej będę musiał dodatkowo zapłacić podatek dochodowy?

Mieszkaniec nie będzie płacił podatku dochodowego od pozyskanej dotacji.

Pytanie 26. Czy oprócz dotacji unijnej będę dodatkowo mógł skorzystać z dotacji w ramach programu Mój Prąd?

Mieszkaniec nie będzie mógł skorzystać dodatkowo z dotacji w ramach programu Mój Prąd ponieważ wszystkie faktury dotyczące realizowanego projektu będą wystawione na Gminę Dalików. Gmina Dalików będzie właścicielem zamontowanych urządzeń przez 5 lat od dnia wpływu ostatniej transzy środków unijnych na konto Gminy. Poza tym z programu Mój Prąd mogą korzystać tylko osoby fizyczne. Gmina Dalików nie może wystąpić o dotację dla mieszkańców w ramach tego programu ponieważ jest osobą prawną.

Pytanie 25. Czy koszt zamontowania instalacji fotowoltaicznej  można odpisać w zeznaniu podatkowym?

Ulga termomodernizacyjna przysługuje właścicielom mieszkalnych budynków jednorodzinnych. Mają oni prawo odliczyć od dochodu wydatki poniesione na termomodernizację, ale tylko te własne nakłady.

Pytanie 24. Jakie ogniwa i falowniki będą montowane w ramach projektu, czy urządzenia te będą miały gwarancję?

Gmina Dalików na dzień dzisiejszy nie może wskazać konkretnej firmy, która dostarczy i zamontuje urządzenia, ani producenta tych urządzeń. Wybór wykonawcy nastąpi po przyznaniu Gminie Dalików dofinansowania w trybie zgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych. Rodzaj ogniw przeznaczonych do montażu zostanie ostatecznie określony biorąc pod uwagę zapisy audytów energetycznych, jednak będą to ogniwa o parametrach nie gorszych niż: ogniwa monokrystaliczne o mocy jednego panela minimum 400W.

Okres gwarancji będzie jednym z kryteriów wyboru dostawcy urządzeń więc ostatecznie będzie znany po zawarciu umowy, jednak będzie wynosił nie mniej niż 60 miesięcy. Umowę z dostawcą zawrze Gmina Dalików i to ona będzie stroną w przypadku ujawnienia wad urządzeń, awarii itp. w trakcie obowiązywania gwarancji.

Pytanie 23. Jak będę się rozliczał za prąd z zakładem energetycznym po zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej?

W ramach projektu realizowanego przez Gminę Dalików mieszkańcy będą się rozliczali z zakładem energetycznym według przepisów/zasad, które będą obowiązywały na dzień podłączenia się do sieci. W ramach projektu będą montowane instalacje fotowoltaiczne typu on-grid, czyli wpięte w sieć z licznikiem dwukierunkowym. Właścicielem instalacji przez 5 lat będzie Gmina, jednakże mieszkaniec będzie nadal właścicielem licznika i to on będzie bezpośrednio rozliczał się z zakładem energetycznym. Gmina Dalików nie będzie uczestniczyła w rozliczeniu za prąd, dlatego w sprawie szczegółów dotyczących tych rozliczeń mieszkaniec powinien skontaktować się z zakładem energetycznym.

Pytanie 22. Ile faz będzie miał falownik?

Ilość faz falownika będzie wynikała z mocy całej instalacji fotowoltaicznej. Modele o małej mocy (do ok. 3 kW) występują w wersji jednofazowej. Dla większych mocy stosuje się falowniki trójfazowe.

Pytanie 21. Czy mogę starać się o dotację na gruntową pompę ciepła?

Nie. Gmina Dalików wyklucza możliwość montażu gruntowej pompy ciepła.

Pytanie 20. Czy mieszkaniec zapłaci podatek VAT od całkowitych kosztów realizacji inwestycji czy tylko od swojego udziału, czyli od 15% kosztów netto?

Dotacja Unii Europejskiej nie obejmuje podatku VAT. Gmina Dalików może wystąpić o dotację tylko do kosztów netto. Mieszkaniec zapłaci cały podatek VAT od całkowitych kosztów netto realizacji inwestycji na jego nieruchomości. Ponadto mieszkaniec zapłaci min. 15% kosztów netto realizacji inwestycji na jego nieruchomości. Inaczej mówiąc koszt realizacji inwestycji na danej nieruchomości zostanie sfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz środków mieszkańca.

Koszt jaki poniesie mieszkaniec = całkowity koszt realizacji inwestycji na nieruchomości mieszkańca dotacja Unii Europejskiej.

Pytanie 19. Co się stanie z wpłaconą przeze mnie kaucją jeśli Urząd Marszałkowski nie przyzna Gminie Dalików dotacji i inwestycja nie będzie realizowana albo gdy zrezygnuję z udziału w projekcie?

W przypadku nie otrzymania dofinansowania na realizację projektu oraz w przypadku wycofania się mieszkańca z udziału w projekcie, Gmina Dalików przeznaczy kaucję na zapłatę wynagrodzenia dla audytora energetycznego, który przeprowadził u mieszkańca na miejscu wizję lokalną. Środki finansowe przeznaczone na wykonanie wizji lokalnej nie będą podlegały zwrotowi. Efektem wizyty audytora energetycznego będzie opracowany indywidualnie dla każdej posesji uproszczony audyt energetyczny. Mieszkaniec otrzyma swój audyt energetyczny i będzie mógł go wykorzystać dla własnych celów.

Pytanie 18. Jakie są szanse na uzyskanie dofinansowania? Czy są jakieś kryteria decydujące o tym kto takie dofinansowanie dostanie?

Gmina Dalików złoży jeden wspólny wniosek o dofinansowanie projektu dla wszystkich uczestników (mieszkańców) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020. Wnioski o dofinansowanie w ramach tego konkursu będą mogły złożyć wszystkie gminy województwa łódzkiego. Urząd Marszałkowski dokona wyboru gmin, które otrzymają dofinansowanie w oparciu o kryteria, które zostaną ogłoszone prawdopodobnie w kwietniu. O tym czy Gmina Dalików otrzyma dofinansowanie zdecyduje liczba uzyskanych punktów oraz pula środków jaką do rozdysponowania będzie posiadał Urząd Marszałkowski.

Jeśli Gmina Dalików otrzyma dofinansowanie z dotacji skorzystają wszyscy uczestnicy naszego projektu, natomiast jeśli Gmina nie otrzyma dofinansowania z dotacji nie skorzysta żaden mieszkaniec.

Pytanie 17. Czy moc paneli fotowoltaicznych będzie wyliczana na podstawie obecnego zużycia czy będzie brana pod uwagę moc potrzebna w przyszłości (np. na pompę ciepła)?

Moc instalacji fotowoltaicznej zostanie dobrana indywidualnie dla każdej posesji przez audytora energetycznego po przeprowadzonej wizji lokalnej na miejscu. Audytor energetyczny przeanalizuje zarówno obecne zużycie energii, jak również zapotrzebowanie dla dodatkowych urządzeń planowanych do zamontowania przez mieszkańca.

Pytanie 16. Czy mogę skorzystać z dotacji na panele fotowoltaiczne jeśli mam dach pokryty eternitem?

Nie. Gmina Dalików wyklucza montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu z eternitu. Mieszkaniec może jednak skorzystać z dotacji wskazując miejsce montażu instalacji na gruncie.

Pytanie 15. Czy obowiązkowe będzie zezłomowanie starego pieca?

Gmina Dalików nie wymaga od uczestników projektu zezłomowania starego pieca. Może się jednak zdarzyć, że w trakcie oceny wniosku o dofinansowanie Urząd Marszałkowski będzie wymagał zezłomowania starego pieca. 

Pytanie 14. Czy osoby, które skorzystały już z dotacji na instalację fotowoltaiczną w ramach poprzednich projektów realizowanych przez Gminę Dalików lub prywatnie mogą skorzystać z obecnego projektu?

Tak. Z punktu widzenia Gminy Dalików osoby, które skorzystały uprzednio z dotacji na instalacje fotowoltaiczne (w ramach projektów realizowanych przez Gminę Dalików lub prywatnie bez udziału Gminy), będą mogły uczestniczyć w nowym projekcie. Montaż kolejnej instalacji musi być jednak dobrze uzasadniony (np. wynikać z faktur za energię). Może się jednak zdarzyć, że w trakcie oceny wniosku o dofinansowanie Urząd Marszałkowski nie uzna przedstawionych argumentów. W takim przypadku Gmina Dalików nie zamontuje urządzeń na danej posesji, a mieszkaniec straci wpłaconą kaucję.  

Pytanie 13. Czy można uzyskać dofinansowanie na pompę ciepła i panele fotowoltaiczne jednocześnie albo piec i panele fotowoltaiczne jednocześnie?

Tak. Można złożyć deklarację uczestnictwa w projekcie wybierając pompę ciepła i panele fotowoltaiczne jednocześnie lub piec i panele fotowoltaiczne jednocześnie. W takiej sytuacji należy złożyć jedną deklarację uczestnictwa i wypełnić w niej tabele przypisane tym instalacjom. Możliwość montażu obu urządzeń na nieruchomości oceni audytor energetyczny w trakcie wizji lokalnej na miejscu.

Pytanie 12. Na kiedy planowany jest montaż urządzeń?

Gmina Dalików przewiduje montaż urządzeń w 2022-2023 r. jednak będzie to zależało od czasu trwania procedury oceny wniosku o dofinansowanie prowadzonej przez Urząd Marszałkowski.

Pytanie 11: Czy jeśli złożę deklarację uczestnictwa i audytor pozytywnie oceni możliwość montażu wybranych przeze mnie urządzeń, to mogę mieć pewność, że zostaną one zamontowane i otrzymam dofinansowanie?

Nie. Realizacja zadania będzie zależała od oceny wniosku o dofinansowanie prowadzonej przez Urząd Marszałkowski. Dopiero po zawarciu umowy z Urzędem Marszałkowski, która potwierdzi przyznanie dotacji, Gmina Dalików rozpocznie procedurę wyboru wykonawcy inwestycji. Jeśli dotacja nie zostanie przyznana, Gmina Dalików nie przystąpi do realizacji projektu.

Pytanie 10. W jaki sposób zostaną wybrani uczestnicy projektu? Czy decyduje kolejność zgłoszeń?

Gmina Dalików nie ogranicza liczby uczestników projektu. Kolejność zgłoszeń nie będzie brana pod uwagę. Wniosek o dotację obejmie wszystkich mieszkańców, którzy podpiszą z Gminą Dalików umowę.

Aby umowa została podpisana chętny musi:

ETAP I - do 19 marca 2021 roku złożyć kompletną deklarację udziału w projekcie wraz z potwierdzeniem wpłaty kaucji

ETAP II - uzyskać pozytywną opinię audytora energetycznego, który przeprowadzi wizję lokalną na miejscu montażu urządzeń.

Pytanie 9. Czy można samodzielnie zlecić montaż urządzeń i wystąpić do Gminy Dalików o zwrot kosztów?

Nie. Gmina Dalików będzie realizowała projekt kompleksowo, tzn. przygotuje i złoży wniosek o dofinansowanie dla wszystkich uczestników, podpisze umowę z Urzędem Marszałkowskim, przeprowadzi procedurę wyboru wykonawcy i podpisze z nim umowę, rozliczy zadanie pod względem rzeczowym i finansowym. Faktury zostaną wystawione na Gminę Dalików, dotacja wpłynie na konto Gminy.

Pytanie 8. Czy mieszkaniec będzie musiał zapłacić całkowite koszty montażu urządzeń a potem otrzyma zwrot części kosztów ze środków dotacji?

Nie. Aby wziąć udział w projekcie mieszkaniec musi wpłacić kaucję 550 zł do dnia 19 marca 2021 r., która zostanie przeznaczona na zapłatę za przeprowadzenie wizji lokalnej i wykonanie audytu energetycznego przez audytora.  Po wyłonieniu wykonawcy zadania przez Gminę Dalików i przedstawieniu przez niego kosztów realizacji projektu osobno dla każdej nieruchomości, mieszkańcy będą zobligowani do wpłaty na konto Gminy tylko kwoty stanowiącej ich wkład w realizację projektu (tzn. min. 15% kosztów netto + 100% podatku VAT).

Pytanie 7. Czy rolnik może skorzystać z dotacji?

Dotacja nie może dotyczyć urządzeń, z których mieszkaniec będzie korzystał na potrzeby prowadzenia działalności rolniczej (np. prąd wyprodukowany przez instalację fotowoltaiczną nie może służyć do oświetlenia budynków gospodarskich). Rolnik może jednak skorzystać z dotacji na swoje potrzeby mieszkaniowe. W takim przypadku mieszkaniec będzie musiał zapewnić na swój koszt rozdział energii wykorzystywanej na potrzeby działalności rolniczej od energii wykorzystywanej na potrzeby mieszkaniowe. Gmina Dalików będzie wymagała zapewnienia rozdziału energii dopiero po przyznaniu dofinansowania, o czym mieszkańcy zostaną poinformowani.  Rozdział energii musi zostać zapewniony poprzez montaż dwóch liczników (osobne faktury), a nie podlicznika.

Proszę się zastanowić jak są wykorzystywane budynki w gospodarstwie rolnym, np. czy są w nich magazynowane produkty rolne, czy jest tam przechowywany sprzęt rolniczy itp. Jeśli budynki nie mają żadnego związku z prowadzoną działalnością rolniczą montaż drugiego licznika nie jest potrzebny. Jeśli budynki gospodarskie nie posiadają instalacji elektrycznej montaż drugiego licznika też nie jest potrzebny.

Pytanie 6. Jaką mapę trzeba załączyć do deklaracji uczestnictwa w projekcie?

Do deklaracji uczestnictwa w projekcie należy załączyć dowolną mapę, na której istnieje możliwość zaznaczenia miejsca montażu wybranych urządzeń (wskazanie budynku lub obszaru działki w przypadku instalacji fotowoltaicznej montowanej na gruncie). Może to być np. mapka wydrukowana z Internetu, mapa z projektu budowlanego domu, mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów opiniodawczych, mapa z wniosku o dopłaty itp.

Pytanie 5. Czy kaucję 550 zł mogę wpłacić gotówką w Urzędzie Gminy w Dalikowie?

Nie. Kaucję można wpłacić tylko na następujący rachunek bankowy:

Urząd Gminy w Dalikowie,

Plac Powstańców 1, 99-205 Dalików

Bank Spółdzielczy w Poddębicach Oddział w Poddębicach Filia w Dalikowie

Nr rachunku bankowego: 79 9263 0000 3020 4769 2003 0005

Kwota: 550 zł

Tytuł wpłaty: OZE 3

Pytanie 4. Jak długo będzie trzeba czekać na wizję lokalną, która przeprowadzi w miejscu montażu urządzeń audytor energetyczny?

Gmina Dalików będzie na bieżąco zlecała wykonanie audytów dla konkretnych posesji. Termin wizyty audytor energetyczny będzie ustalał z każdym mieszkańcem indywidualnie. Wizja lokalna zostanie wykonana tylko dla tych lokalizacji, których właściciele złożą kompletną deklarację uczestnictwa w projekcie i dokonają stosownej wpłaty. Audytor energetyczny sprawdzi możliwość wykonania instalacji dla wskazanego przez mieszkańca budynku oraz dobierze parametry techniczne możliwych do zamontowania urządzeń.

Pytanie 3. Czy z dotacji może skorzystać mieszkaniec, który jest w trakcie budowy domu?

Gmina Dalików przyjmuje deklaracje udziału w projekcie od mieszkańców, którzy posiadają domy w trakcie budowy. Wymagany na dzień dzisiejszy etap budowy to stan surowy zamknięty pozwalający na montaż urządzeń, z perspektywą zamieszkania najpóźniej w 2022 roku.

Pytanie 2. Czy można skorzystać z dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej i ogrzewania elektrycznego w domu?

Dotacja obejmuje jedynie montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej. Wykonanie instalacji wewnętrznej służącej do ogrzewania budynku leży po stronie Właściciela budynku i nie może zostać uwzględnione w projekcie realizowanym przez Gminę Dalików.

Pytanie 1. Czy jeśli wybiorę instalację fotowoltaiczną to będzie ona miała moc 5 kW?

Moc instalacji fotowoltaicznej zostanie dobrana indywidualnie dla każdej posesji przez audytora energetycznego po przeprowadzonej wizji lokalnej na miejscu.

Jeśli nie znaleźliście Państwo odpowiedzi na swoje pytanie prosimy o jego skierowanie na adres justynalugowska@dalikow.eu