Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! POLITYKA COOKIES
Dzisiaj jest: 14 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Stella, Bonawentura, Marcelin
Zmiana rozmiaru czcionki:

Zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi
150,00 zł za rok, bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W przypadku, gdy właściciel nie wywiązuje się z selektywnego zbierania odpadów komunalnych opłata stanowi dwukrotność stawki i wynosi 300,00 zł.

Czytaj więcej...

Zmiana rozmiaru czcionki:

Zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Stawka opłaty od osoby zamieszkującej daną nieruchomość od 1 lutego 2021 r. będzie wynosić 22,00 zł miesięcznie. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku zgłosił w złożonej deklaracji posiadanie kompostownika, to przysługuje mu 2,00 zł zniżki od osoby zamieszkującej nieruchomość miesięcznie. Deklarując posiadanie kompostownika właściciel nieruchomości nie może wystawiać bioodpadów w terminach ich odbioru.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny wysokość opłaty stanowi dwukrotność tej stawki i wynosi 44,00 zł miesięcznie. 

Czytaj więcej...

Zmiana rozmiaru czcionki:

NOWY WZÓR DEKLARACJI OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 lutego 2021 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

DEKLARACJA <do pobrania>

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI,  NA  KTÓRYCH ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE


DEKLARACJA <do pobrania>

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zmiana rozmiaru czcionki:

Jest już dostępny harmonogram odbioru odpadów na terenie Gminy Dalików w 2021.

Przypominamy, że kosze z odpadami należy wystawić do godziny 7:00. Odpady odbierane są od godziny 7:00 danego dnia. Informujemy również, że harmonogram otrzymają Państwo od firmy odbierającej odpady przed dniem odbioru. Szanuj drzewa - nie drukuj, jeśli nie musisz :)

HARMONOGRAM 2021

Zmiana rozmiaru czcionki:
Zmiana rozmiaru czcionki:

I N F O R M A C J A

Gmina Dalików informuje, iż odpady komunalne są odbierane od właścicieli nieruchomości w każdej ilości. Przypominamy, że odpady komunalne należy wystawiać od godziny 6:00 rano. Ustalono harmonogram odbioru odpadów z poszczególnych miejscowości obowiązujący w 2020 roku.

Harmonogram odbioru odpadów w 2020 roku

Zmiana rozmiaru czcionki:

UCHWAŁA NR XVIII/100/2019 RADY GMINY DALIKÓW z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określenia stawki tej opłaty

UCHWAŁA NR XVIII/101/2019 RADY GMINY DALIKÓW z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

UCHWAŁA NR XVIII/102/2019 RADY GMINY DALIKÓW z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

UCHWAŁA NR XVIII/103/2019 RADY GMINY DALIKÓW z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XVIII/104/2019 RADY GMINY DALIKÓW z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

UCHWAŁA NR XVIII/105/2019 RADY GMINY DALIKÓW z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

UCHWAŁA NR XVI/89/2019 RADY GMINY DALIKÓW z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXIV/122/2016 RADY GMINY DALIKÓW z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XII/58/2015 z dnia 3 września 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XI/52/2015 Rady Gminy Dalików z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy Dalików

UCHWAŁA NR XI/50/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty

UCHWAŁA NR XI/51/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XI/52/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy Dalików

UCHWAŁA NR 144/13 w sprawie te rminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR 145/13 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z obszaru gminy Dalików, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy

UCHWAŁA NR VI/26/2015 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR 143/13 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR 150/13 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty